Herb Gminy Żnin
Przedszkole Miejskie nr 1
im. Marii Konopnickiej w Żninie
Logo Przedszkola

Rada rodziców

Informacja o wysokości składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020-2021

Numer rachunku bankowego, na który od 01.09.2020 r. należy dokonywać wpłat na konto Rady Rodziców:

90 1020 1505 0000 0002 0211 3124
Bank  PKO BP
Monika Piechocka-Cieśla - Przewodnicząca Rady Rodziców


Składka roczna na Radę Rodziców wynosi 85,00 zł (płatna w całości lub 4 ratach, ostatnia rata płatna do końca grudnia bieżącego roku).

W sytuacji gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo wtedy drugie z dzieci jest zwolnione ze składki.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę oddziału.

Inne strony w dziale