Herb Gminy Żnin
Przedszkole Miejskie nr 1
im. Marii Konopnickiej w Żninie
Logo Przedszkola

Rada rodziców

                                WPŁATY NA RADĘ RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022-2023

Wysokość składki na Radę Rodziców w roku szkolnym 2022-2023 ustalono na kwotę 100 złotych.

                                      Wpłaty do końca I semestru z możliwoscią rozłożenia na raty.

                                        Numer rachunku bankowego,  do  wpłat na konto Rady Rodziców:

55 1940 1076 5832 3161 0000 0000
Bank  Credit Agricole Bank Polska Spółka Akcyjna
Paulina Gwit - Skarbnik Rady Rodziców

W sytuacji gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo wtedy drugie z dzieci jest zwolnione ze składki.

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz nazwę oddziału.

Inne strony w dziale