Herb Gminy Żnin
Przedszkole Miejskie nr 1
im. Marii Konopnickiej w Żninie
Logo Przedszkola

Organizacja roku szkolnego 2023/2024

Członkowie Rady Pedagogicznej

 • Paulina Chudzicka -  Dyrektor
 • Czechorowska Sylwia
 • Dziabacińska Monika - logopeda
 • Janik- Walczak Aurelia
 • Kalka Ewa
 • Knitter Paulina -pedagog, pedagog specjalny
 • Krysińska Beata
 • Kubiak Weronika
 • Ligierska Magdalena -nauczyciel j.angielskiego
 • Mikulska Magdalena -gimnastyka korekcyjna
 • Palicka Grażyna
 • Reisner-Rybak Kamila
 • Sobczak Beata
 • Szczerba Katarzyna - psycholog
 • Wilk Henryka
 • Witucka-Mazur Natalia

Wychowawcy poszczególnych oddziałów

 • 3 latki „Krasnoludki" (Oddział I) - mgr Henryka Wilk
 • 3 latki „Biedronki" ( Oddział II) -  mgr Kamila Reisner-Rybak
 • 4 latki „Motylki" (Oddział III)-mgr Beata Sobczak
 • 5 latki „Misie": ( Oddział IV) -mgr Beata Krysińska
 • 4- 5 latki „Pajacyki" (Oddział V) -mgr Sylwia Czechorowska
 • 5 latki "Żabki" (Oddział VI) - mgr Weronika Kubiak
 1. Organizacja przedszkola:
  • Przedszkole jest czynne przez 11 miesięcy w roku
  • Przerwa wakacyjna trwa od 01.07.2024 r. do 31.07.2024 r.
  • Przedszkole czynne jest od 6:30 do 16:30
  • Nauczanie, wychowanie i opieka są bezpłatne przez pierwsze 5 godzin.
 2. Odpłatność za Przedszkole:
  • Dzieci mają możliwość korzystania z 3 posiłków tj. : 8:30 śniadanie, 11:30 obiad i 14:30 podwieczorek.
  • Stawka żywieniowa od dnia 1 września  2023 r. wynosi 10  zł dziennie tj. 3,00 zł śniadanie, 5,00 zł obiad, 2,00 zł podwieczorek x ilość dni w miesiącu.
  • Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu nie jest pobierana opłata za wyżywienie
  • Opłata pobierana jest za faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu, tj. 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą ponad 5 godzinną bezpłatną podstawę programową.
 3. Terminy płatności za przedszkole
  • Opłata dokonywana jest z dołu wyłącznie na konto bankowe przedszkola do 15 dnia każdego miesiąca.
  • Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego następuje na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 z póź. zm.).
 4. Rada Rodziców:
  • W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele Rodziców z poszczególnych grup. Rada współdziała i wspomaga działalność statutową przedszkola. Decyduje
   o sposobie wydatkowania pieniędzy zgromadzonych w ramach składek. Decyzją Rodziców dobrowolna składka roczna na RR w  roku szkolnym 2023/2024 wynosi 100 zł za jedno dziecko. Składkę można regulować na konto bankowe wskazane przez wybranego Przewodniczącego RR. Pieniądze zebrane ze składek przeznaczone są m.in. na zakup paczek dla dzieci, organizację uroczystości przedszkolnych, zakup upominków okolicznościowych, organizację wycieczek.
  • Bezpieczeństwo, zdrowie.
   • RODZICE ZOBOWIĄZANI SĄ DO ODBIORU TELEFONU
    Z PLACÓWKI (52-30-20-090) LUB DYREKTORA PLACÓWKI (668-895-301).
   • Dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola osoba pełnoletnia upoważniona przez rodziców/prawnych opiekunów.
   • Rodzice/ prawni opiekunowie są zobowiązani do odbioru dziecka
    z placówki do godziny 16:30.
   • Brak możliwości kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem po godzinie 16:30 skutkuje powiadomieniem Dyrektora i Policji.
   • Do przedszkola przyprowadza się wyłącznie dzieci zdrowe.
   • Rodzice na specjalnym oświadczeniu wskażą osoby odpowiedzialne za odebranie dziecka z przedszkola.
   • Do rodziców należy dbałość o czystość, przeglądanie włosów, obserwowanie dziecka pod kątem np. robaczycy, wszawicy itp.
   • Rodzice  ubezpieczają dziecko poza placówką przedszkola, w dowolnie wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym (jest to sprawa dowolna Rodziców/Prawnych opiekunów).
   • Pozostałe kwestie dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia znajdują się w Regulaminie Określającym Obowiązki i Procedury Bezpieczeństwa w okresie Pandemii COVID-19 w Przedszkolu Miejskim nr 1 im. Marii Konopnickiej w Żninie.
 5. Programy i projekty

            a) Podstawa programowa i programy wychowania  przedszkolnego: 

 • Organizacja przedszkola jest zgodna z podstawą programową

Programy wychowania przedszkolnego realizowane w roku 2023/2024

          1. „W kręgu zabawy”- J. Pytlarczyk

          2. „Klucz do uczenia się” – Galina Dolya i Nicolai Veraksa 

Programy dodatkowe:

 • 1. „Multisensoryczna nauka języka angielskiego w przedszkolu  ” program  nauczania języka angielskiego dla dzieci w wieku 3-6 lat Ewy Wodzickiej-Dondziłło.
 • 2. “Mówię poprawnie”-program logopedyczny.

 • 3. “Program gimnastyki korekcyjnej zajęcia dla dzieci od 3 do 5 lat.

 • 4. “Mali odkrywcy” -wielozmysłowe poznanawanie świata” – program dla dzieci uczęszczajacych na zajęcia wwrd, zajęcia rewalidacyjne i zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

 • 5. “Spotkanie z moją wyobraźnią” – program edukacyjno – terapeutyczny z wykorzystaniem elementów arteterapii, dla dzieci realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 • 6. “Z uśmiechem do przedszkola” – program adaptacyjny dla dzieci 3-4-letnich.

 • 7. „Jestem wzorowym przedszkolakiem” -program adaptacyjny dla dzieci 3-4-letnich

 • 8. “Przedszkolaki w krainie bajek – bajki z morałem”-program czytelniczy dla dzieci 5-letnich

 • 9. Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji” – Ogólnopolski Projekt edukacyjny pod patronatem Wydawnictwa Edukacyjnego Kapelusz z Kwiatami. Autorstwa Anety Szostak-Sulewskiej.

 • 10. “Bezpiecznie przez życie” – program własny dla dzieci    5-letnich

 • 11. “Kodowanie i programowanie w przedszkolu” – innowacja pedagogiczna  5- letnia realizowana w 5-latkach. Autorstwa Pani mgr Sylwii Czechorowskiej.

 • 12. “Książko przedstaw się ! Odczarowujemy czytanie” – innowacja pedagogiczna na podstawie Ogólnopolskiego program autostwa mgr Anny Kaim

 •  

           b) W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele systematycznie informują Rodziców/ prawnych opiekunów o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu. Informują Rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także  włączają ich do wspierania osiągnięć rozwojowych
i łagodzenia trudności. 

W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno- pedagogiczna. Pomocy udzielają:

 •  nauczyciele wychowania przedszkolnego,
 • logopeda,
 • psycholog,
 • specjaliści z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju,
 • specjaliści z zakresu integracji sensorycznej,
 • pedagodzy z zakresu pedagogiki specjalnej.

 

7. Wyprawka dziecka

 • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie przedszkola: www.pm1.gminaznin.pl

  8. Dni adaptacyjne

 • Odbędą się według harmonogramu ustalonego przez RP.

      9. Informacje dla rodziców

 • Wszelkie informacje przekazywane są za pomocą strony internetowej:   www.pm1.gminaznin.pl lub na wskazane adresy e-mail.

Kontakt z przedszkolem tel. 52 30 20 090 
W sprawach pilnych kontakt z Dyrektorem przedszkola - tel. 668 895 301