Herb Gminy Żnin
Przedszkole Miejskie nr 1
im. Marii Konopnickiej w Żninie
Logo Przedszkola

Historia przedszkola

Pierwsze przedszkole w Żninie o charakterze świeckim powstało po II Wojnie Światowej w 1946 r. Wybudowano tę placówkę czynem społecznym, któremu patronował Magistrat pod przewodnictwem Burmistrza, Pana Józefa Kruzla. Na budynek przedszkola wykorzystano poniemieckie baraki, które przywieziono spod Jaroszewa na ul. Sienkiewicza.

Wybrano ten teren, ponieważ gwarantował wówczas bezpieczeństwo i spokój nie zakłócony przez pojazdy mechaniczne. Barak ów, jako przedszkole miał służyć przez okres 10 lat. Pierwszą kierowniczką była Pani Antonina Terzyk.

Ogólna ilość dzieci wynosiła 70. Zmieniały się składy personalne, ale przedszkole spełniało swą funkcję wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą pozytywnie. Eksploatacja budynku następowała szybko, pogarszały się warunki lokalowe, ponieważ stał on na terenie podmokłym a to powodowało zapadanie fundamentów.

Wobec tego w 1965 roku przy przedszkolu powstał komitet budowy nowego przedszkola, z przewodniczącą komitetu, kierowniczką przedszkola Panią Heleną Pilarską. Powstały wtedy pierwsze plany usytuowania przyszłego przedszkola przy ulicy 1 Stycznia, kierunek Janowiec.

Założono pierwsze zapotrzebowanie do planu urbanistyki miasta Żnina. Rozpoczęły się usilne zabiegi o zrealizowanie zaplanowanej inwestycji, które dzięki energicznym staraniom pani dyrektor przedszkola Emilii Sobczak, trwały od 1969r. do 1974r.

Z dniem 30.03.1974 r. przy ulicy Browarowej 16 nastąpiło uroczyste przekazanie budynku prawowitym właścicielom, to jest przedszkolakom, którym zapewniono wspaniałe warunki do zabawy.

Następnie przystąpiono do prac przygotowawczych w celu obrania patrona. Na wniosek Rady Pedagogicznej i Komitetu Rodzicielskiego, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Bydgoszczy w dniu 31.05. 1975 r. nadano naszemu przedszkolu imię Marii Konopnickiej.

Od 1975 r. w przedszkolu mieściło się 6 oddziałów. Teren przedszkola był sukcesywnie zazieleniany i wyposażany w liczne urządzenia terenowe stwarzając okazję do organizowania dzieciom nie tylko uczęszczającym do przedszkola, gier, zabaw i zajęć na powietrzu.

Zapotrzebowanie na usługi przedszkola ciągle wzrastało. Podobnie wygląda obecnie Na dzień dzisiejszy też  nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich chętnych dzieci do przedszkola. Od1.09.1992r. dyrektorem przedszkola jest pani Małgorzata Bromberek.  W dniu 27.05.2004 r. zorganizowano uroczyste obchody 30 – lecia  funkcjonowania  przedszkola przy ulicy Browarowej 16.

Załoga przedszkola w dniu obchodów jubileuszu.

W tym dniu przedszkole gościło:

 • Przedstawiciela Wojewody Starszego Wizytatora  Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Panią  Zofię Pieczyńską
 • Starostę Powiatu żnińskiego Zbigniewa Jaszczuka
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Żninie  Dariusza Kaźmierczaka,
 • Przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miejskiej Kazimierza Jańczaka,
 • Sekretarza Miasta i Gminy Mirosława Gatkę,
 • Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty  Annę Królikowską,
 • Przedstawiciela Komendanta Powiatowej Policji w Żninie Krzysztof a Jaźwińskiego ,
 • Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Żninie aspiranta Marka Krygra,
 • Dyrektor a Publicznego Gimnazjum nr 1 Krzysztofa Kaczmarka,
 • Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  Halinę Rosiak,
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bożejewicach Cezarego Balkiewicza,
 • Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 2 Aleksandrę Nowakowską,
 • Pełniącą obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 Ewę Kalkę,
 • Dyrektora Przedszkola Sióstr Służebniczek Maryji w Żninie Siostrę Katarzynę,
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Januszkowie Janusza Sobczaka,
 • Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 Jacka Pietraszkę,
 • Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słębowie Mirosława Chmiela,
 • Pełniącą obowiązki Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 Małgorzatę Walkowiak,
 • Dyrektora  Przedszkola Miejskiego nr 3 Gabrielę Przybylską – Lasotę.
 • Członków Rady Rodziców : Grażynę Sawicką, Barbarę Szewczyk, Ewę Gadomską, Grzegorza Koziełka, Magdalenę Mydlikowską.
 • Przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego Ewę Miażdżyk,
 • Byłą emerytowaną Dyrektor przedszkola Panią Emilię Sobczak,
 • Część osób, które poczyniły pierwsze starania w kierunku powstania naszego przedszkola. Była to grupa inicjatywna, w skład której wchodziła Helena Pilarska, Wanda Grzelak i Maria Pawłowska,
 • Emerytowanych pracowników:  Danutę Czaczyk i   Zdzisławę Weszkę
 • Sponsorów przedszkola i  przedstawicieli lokalnej prasy.